Wednesday, February 15, 2012

Kim Ah Ram Korean model. - Korean

Kim Ah Ram Korean model. - Korean

She has white skin that looks like a doll and cute and charming

Tags: Lee Chae Lin ,Lee Da Hae, Lee Ga Na, Lee Hee Jin, Kim Tea Hee ,Kim yoo bin, Kim Yoo Rim, Kim Yoo-rim, Kim yu ha,L ee Jung Hyun, Lee Kyu Ri, Jiyeon, Ju Da Ha, Jun Ji-Hyun, Jung Nicole, Jung Ryeo Won, Jung Yuri, Kan mi yeon, Kang Hyun-Joo, Kang ji young, Kang Min Kyung, Kim Byul, Kim Ha Yeon,Kim Ha Yul, Kim Ha-Yul, Kim Hee-sun, Kim Hyo Jin, Kim Hyo Yeon, Kim Hyuna, Kim Jung Hwa, Kim Sa-rang, Kim sea rom, Kim See Young ,Kim Sun Ah, Koo Hye Sun, Ku Hara.


Theo blog (Bức thư tình)

0 Comment:

Post a Comment